AROLWG ESTYN Mai 2017

Diolch i holl ddisgyblion, staff, rhieni a rhanddeiliaid eraill am eu cyfraniad at arolwg yr ysgol gan Estyn ar ddiwedd mis Mai. Braf oedd gweld sylwadau cadarnhaol yr arolygwyr am yr ysgol gan gynnwys:

AROLWG ESTYN Mai 2017

Darllenwch Gymraeg !

CA3

Ceisiwch ddarllen llyfrau Cymraeg dros yr haf. Cliciwch yma am restr llyfrau : 

/ckfinder/userfiles/files/Pamffled%20Cymraeg%20llyfrau%20a%20aps.ppt

Reading Welsh

Eisteddfod yr Urdd 12-15

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu  yn Eisteddfod yr Urdd. Cafwyd nifer o lwyddiannau yn yr oedran 12 - 15. Da iawn i bawb!

Eisteddfod yr Urdd 12-15

URDD!

Llongyfarchiadau i bawb a fu'n cystadlu  yn Eisteddfod yr Urdd. Cafwyd nifer o lwyddiannau yn y meysydd Celf a Chrefft, Cyfansoddi a Llenyddiaeth. Da iawn!

URDD!
Speaker Icon

Hysbysfwrdd

20 July 17
Dyddiadau :

Medi 4 - Diwrnod HMS

Medi 5 - Ysgol i Flynyddoedd 7 a 12

Medi 6 - Ysgol i bawb

Cliciwch y ddolen isod i weld y llythyr : 

/ckfinder/userfiles/files/Diwedd%20tymor%20yr%20Haf%202017.doc

Mwy o ddyddiadau ar 'Dyddiadau Pwysig' o dan 'Amdanom Ni'

Twitter Header