Dyddiadau :

Medi 4 - Diwrnod HMS

Medi 5 - Ysgol i Flynyddoedd 7 a 12

Medi 6 - Ysgol i bawb

Cliciwch y ddolen isod i weld y llythyr : 

/ckfinder/userfiles/files/Diwedd%20tymor%20yr%20Haf%202017.doc

Mwy o ddyddiadau ar 'Dyddiadau Pwysig' o dan 'Amdanom Ni'

September 5 - School for Years 7 and 12

September 6 - School for everyone

Click the link to see end of term letter :

/ckfinder/userfiles/files/Diwedd%20tymor%20yr%20Haf%202017.doc