LLYWIO

Dyddiadau Pwysig!

Noson Groesawu Blwyddyn 9 - Mercher, Medi 19

Noson Groesawu Blwyddyn 10 - Iau, Medi 20

Noson Groesawu Blwyddyn 11 - Iau, Medi 20

Diwrnod HMS - Mercher, Medi 26 - Dim ysgol i ddisgyblion.