LLYWIO

Enillydd y Gadair!

Enillydd y Gadair!

Llongyfarchiadau mawr i Lewis Vinnicombe, Blwyddyn 12 o lys Dyfrig a enillodd Cadair Eisteddfod Ysgol Glantaf eleni. Mewn cystadleuaeth o safon uchel, derbyniodd gwaith Lewis ganmoliaeth uchel iawn gan ein beirniad, Gwenno Griffith.