Pencampwyr Prydain!

Pencampwyr Prydain!

Ym mis Awst eleni, enillodd tîm Bl. 9 Ysgol Glantaf Bencampwriaeth Rygbi 13 Cymru a Lloegr am yr ail dro mewn tair blynedd.

Fe wnaeth y tîm drechu Ysgol Ramadeg Mirfield o Orllewin Sir Efrog o 28-0 yng Nghlwb Rygbi Richmond yn Llundain brynhawn Gwener, Awst 25.

Roedd y tîm yn fuddugol ddwy flynedd yn ôl yn rownd derfynol blwyddyn saith, pan drechon nhw Ysgol Uwchradd Wade Deacon o Widnes. Ond colli oedd eu hanes, a hynny yn erbyn yr un tîm, yn rownd derfynol blwyddyn wyth y llynedd.

Gyda Jamie Roberts a Rhys Patchell yn gyn-ddisgyblion, yn draddodiadol rygbi'r undeb yw prif gamp yr ysgol, ond dros gyfnod yr haf mae'r sylw'n troi at rygbi 13.Griffiths o Ysgol Glantaf yn derbyn gwobr 'Seren y gêm'

Cyn y gêm dywedodd capten Glantaf, Gwilym Evans fod y garfan yn "disgwyl gêm galed ond cyffrous, ac rwy'n gobeithio gallwn wneud yn siŵr y cawn y canlyniad cywir ond yn fwy pwysig y perffo Daeth yr adeg o’r flwyddyn lle’r aeth bechgyn Ysgol Gymraeg Glantaf unwaith eto i gystadlu ar gyfer Cwpan Prydeinig Pencampwyr Ysgolion, y tro yma ym mlwyddyn 9 ar gaeau rygbi Clwb London Scottish, yn Richmond.

Unwaith yn unig y mae’r bechgyn wedi colli gem rygbi xiii yn eu hanes yn ystod y gystadleuaeth hon, wedi buddugoliaeth hanesyddol yn Stadiwm Wembley ddwy flynedd yn ôl pan oeddent ym mlwyddyn 7.

Glantaf a ddechreuodd orau gyda gwaith da gan Harri Griffiths wrth iddo fynd trwy’r linell gefn i sgorio cais.  Troswyd gan Jac Lloyd. Daeth dwy gais haeddiannol yn agos at ei gilydd, yn gyntaf drwy Rhodri Thomas ar ôl i Iwan Jones achosi trafferth i amddiffynwyr Mirfield ynghanol y cae gan eu rhoi allan o le. Troswyd gan Lloyd eto. Sgoriwyd yr ail yn fuan wedyn wrth i Lantaf gynyddu eu mantais pan redodd Josh Atkinson i lawr yr ochr i sgorio’r cais.  16-0 i fyny ar yr hanner.

Daeth Mirfield yn agos at sgorio yn gynnar yn yr ail hanner ond pasiwyd y bêl ymlaen felly nid oedd gwobr am eu hymdrechion. Aeth Glantaf yn bellach ar y blaen ar ôl ymdrechion Atkinson wrth iddo sgorio ei ail gais yn hamddenol dros y linell. Troswyd eto gan Lloyd. Iwan Jones wnaeth orffen llwyddiant Glantaf wrth iddo fynd i mewn ac allan trwy amddiffynwyr blinedig Mirfield ac roedd esgid Lloyd yn llwyddiannus unwaith eto.

Chwaraewr y gêm oedd Harri Griffiths.

Glantaf: Rhodri Thomas, Iwan Jones, Josh Atkinson, Iwan Johnes, Louie Rochfort Shugar, Gwylim Evans, Jac Lloyd, Harri Griffiths, Iwan McDougall, Tirion Bowen, Finn Lovett, Morgan Baos, Cai-Marcus Jemmett. Subs: Cai Killen, Osian Evans, Oli Meek, Gruff Lloyd.

Ceisiau : Griffiths (10), Thomas (23), Atkinson (25, 40), Johnes (47)

Ciciau Cosb a Throsiadau: Lloyd 4/5

 

Wedi'r fuddugoliaeth dywedodd Pennaeth chwaraeon Ysgol Glantaf, Rhydian Gardner: "Roedd hi'n gêm galed iawn, roedd ein amddiffyn tamed yn gryfach na nhw. Fe sgorion ni bum cais, a dwi'n hapus iawn gyda'r ffaith gafodd y tîm arall ddim cais. Mae 'na ambell i dîm rygbi cryf iawn yng Nghaerdydd ac rydym wedi chwarae tua chwech i saith gêm eleni. Er mwyn chwarae timau cryfach rydym yn gorfod teithio weithiau i chwarae ysgolion yn Wigan a Hull.”

 

Archif

 
04 March 18
13 February 18
13 February 18
21 December 17
21 December 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
14 November 17
1234