LLYWIO

Pencampwyr Prydain!

Pencampwyr Prydain!

Ym mis Awst eleni, enillodd tîm Bl. 9 Ysgol Glantaf Bencampwriaeth Rygbi 13 Cymru a Lloegr am yr ail dro mewn tair blynedd.

Fe wnaeth y tîm drechu Ysgol Ramadeg Mirfield o Orllewin Sir Efrog o 28-0 yng Nghlwb Rygbi Richmond yn Llundain brynhawn Gwener, Awst 25.

Roedd y tîm yn fuddugol ddwy flynedd yn ôl yn rownd derfynol blwyddyn saith, pan drechon nhw Ysgol Uwchradd Wade Deacon o Widnes. Ond colli oedd eu hanes, a hynny yn erbyn yr un tîm, yn rownd derfynol blwyddyn wyth y llynedd.

Gyda Jamie Roberts a Rhys Patchell yn gyn-ddisgyblion, yn draddodiadol rygbi'r undeb yw prif gamp yr ysgol, ond dros gyfnod yr haf mae'r sylw'n troi at rygbi 13.Griffiths o Ysgol Glantaf yn derbyn gwobr 'Seren y gêm'

Cyn y gêm dywedodd capten Glantaf, Gwilym Evans fod y garfan yn "disgwyl gêm galed ond cyffrous, ac rwy'n gobeithio gallwn wneud yn siŵr y cawn y canlyniad cywir ond yn fwy pwysig y perffo Daeth yr adeg o’r flwyddyn lle’r aeth bechgyn Ysgol Gymraeg Glantaf unwaith eto i gystadlu ar gyfer Cwpan Prydeinig Pencampwyr Ysgolion, y tro yma ym mlwyddyn 9 ar gaeau rygbi Clwb London Scottish, yn Richmond.

Unwaith yn unig y mae’r bechgyn wedi colli gem rygbi xiii yn eu hanes yn ystod y gystadleuaeth hon, wedi buddugoliaeth hanesyddol yn Stadiwm Wembley ddwy flynedd yn ôl pan oeddent ym mlwyddyn 7.

Glantaf a ddechreuodd orau gyda gwaith da gan Harri Griffiths wrth iddo fynd trwy’r linell gefn i sgorio cais.  Troswyd gan Jac Lloyd. Daeth dwy gais haeddiannol yn agos at ei gilydd, yn gyntaf drwy Rhodri Thomas ar ôl i Iwan Jones achosi trafferth i amddiffynwyr Mirfield ynghanol y cae gan eu rhoi allan o le. Troswyd gan Lloyd eto. Sgoriwyd yr ail yn fuan wedyn wrth i Lantaf gynyddu eu mantais pan redodd Josh Atkinson i lawr yr ochr i sgorio’r cais.  16-0 i fyny ar yr hanner.

Daeth Mirfield yn agos at sgorio yn gynnar yn yr ail hanner ond pasiwyd y bêl ymlaen felly nid oedd gwobr am eu hymdrechion. Aeth Glantaf yn bellach ar y blaen ar ôl ymdrechion Atkinson wrth iddo sgorio ei ail gais yn hamddenol dros y linell. Troswyd eto gan Lloyd. Iwan Jones wnaeth orffen llwyddiant Glantaf wrth iddo fynd i mewn ac allan trwy amddiffynwyr blinedig Mirfield ac roedd esgid Lloyd yn llwyddiannus unwaith eto.

Chwaraewr y gêm oedd Harri Griffiths.

Glantaf: Rhodri Thomas, Iwan Jones, Josh Atkinson, Iwan Johnes, Louie Rochfort Shugar, Gwylim Evans, Jac Lloyd, Harri Griffiths, Iwan McDougall, Tirion Bowen, Finn Lovett, Morgan Baos, Cai-Marcus Jemmett. Subs: Cai Killen, Osian Evans, Oli Meek, Gruff Lloyd.

Ceisiau : Griffiths (10), Thomas (23), Atkinson (25, 40), Johnes (47)

Ciciau Cosb a Throsiadau: Lloyd 4/5

 

Wedi'r fuddugoliaeth dywedodd Pennaeth chwaraeon Ysgol Glantaf, Rhydian Gardner: "Roedd hi'n gêm galed iawn, roedd ein amddiffyn tamed yn gryfach na nhw. Fe sgorion ni bum cais, a dwi'n hapus iawn gyda'r ffaith gafodd y tîm arall ddim cais. Mae 'na ambell i dîm rygbi cryf iawn yng Nghaerdydd ac rydym wedi chwarae tua chwech i saith gêm eleni. Er mwyn chwarae timau cryfach rydym yn gorfod teithio weithiau i chwarae ysgolion yn Wigan a Hull.”