LLYWIO

URDD!

URDD!

Heledd Wynn Newton- 1af Cyfansoddi Cerddoriaeth

Esyllt Hedd- 3ydd Cystadleuaeth Barddoniaeth

Cadi Davage - 1af - Print Monocrom Bl. 7-9

Abigail Hill - 3ydd - Ffasiwn Dan 19

Grŵp Llythrennedd bl 8 Mr Williams- 1af cywaith Chwedlau Cymru.

Teifi James-  2il - Gwaith creadigol 2D bl 10 a dan 19 oed

Llion Carbis- 1af cystadleuaeth Newyddiaduraeth 16-21 oed

Grŵp Glantaf- 3ydd cystadleuaeth Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9