Dyddiadau Pwysig
Gellir gweld Dyddiadau’r Flwyddyn naill ai ar y dudalen hon neu’r dudalen ‘Cartref’.

Dyddiadau 'r tymor

Tymor yr Hydref
1 Medi - 16 Rhagfyr 2016
Hanner-tymor: 26 - 28 Hydref 2016

Tymor y Gwanwyn
3 Ionawr - 7 Ebrill 2017
Hanner-tymor: 20 - 24 Chwefror 2017

Tymor yr Haf
24 Ebrill - 21 Gorffennaf 2017
Hanner-tymor: 29 Mai - 2 Mehefin 2017

Gŵyl y Banc: 1 Mai 2017

HMS:
Iau - 1 Medi 2016
LLun - 21 Tachwedd 2016
Gwener - 17 Chwefror 2017
Llun - 27 Mawrth 2017
Gwener - 28 Ebrill 2017

Nosweithiau Rhieni:
Blwyddyn 7 : 30 Mawrth 2017
Blwyddyn 8 : 7 Mawrth 2017
Blwyddyn 9 : 9 Chwefror 2017
Blwyddyn 10: 31 Ionawr 2017
Blwyddyn 11: 24 Tachwedd 2017
Blwyddyn 12 : 11 Ionawr 2017
Blwyddyn 13 : 8 Rhagfyr 2016

Noson Fugeiliol Blwyddyn 7 : 13 Hydref 2016

Blwyddyn 6 Noson Agored i Rieni : 7 Tachwedd 2016

GCSE Noson Opsiynau (Blwyddyn 9) : 25 Ionawr 2017

Noson Gyflwyno’r 6ed (Blwyddyn 11) : 2 Mawrth 2017

Gweithgareddau
Gŵyl Traws Gwlad : Medi 14
Sioe Gerdd : 15 - 17 Tachwedd
Gwasanaeth Nadolig : 13 Rhagfyr
Gŵyl Chwaraeon : 12 - 14 Rhagfyr
Eisteddfod : 16 Chwefror
Mabolgampau : Mehefin
Arholiadau allanol:
Ail sefyll TGAU : 1 - 7 Tachwedd 2016
Bl. 11 Mathemateg : 2 - 4 Tachwedd 2016
GCSE : 4 – 18 Ionawr 2017, 9 May - 22 Mehefin 2017
UG /A2 : 15 Mai - 29 Mehefin 2017
Blwyddyn 10 : 19 Mai - 29 Mehefin 2017

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd (Blwyddyn. 7 - 9)
 Ebrill - Mai 2017

Arholiadau mewnol
Blwyddyn 12, 13 : 25-30 Tachwedd 2016
Blwyddyn 11: 2 - 8 Rhagfyr 2016
Blwyddyn 10 : 22-257 Tachwedd 2016
Blwyddyn 9 : 8 - 26 Mai 2017
Blwyddyn 7+8 : 8 - 14 Mehefin 2017