LLYWIO

Dyddiadau Pwysig
Gellir gweld Dyddiadau’r Flwyddyn naill ai ar y dudalen hon neu’r dudalen ‘Cartref’.

: Dyddiadau 'r tymor

Tymor yr Hydref
4 Medi - 22 Rhagfyr 2017
Hanner-tymor: 30 Hydref - 3 Tachwedd 2017

Tymor y Gwanwyn
8 Ionawr - 29 Mawrth 2018
Hanner-tymor: 19 - 23 Chwefror 2018

Tymor yr Haf
16 Ebrill - 24 Gorffennaf 2018
Hanner-tymor: 28 Mai - 1 Mehefin 2018

Gŵyl y Banc: 7 Mai 2018

HMS:
Llun - 4 Medi 2017
Mercher - 27 Medi 2017
Gwener - 17 Tachwedd 2017
Gwener - 16 Chwefror 2018
Mercher - 21 Mawrth 2018

Nosweithiau Rhieni:
Blwyddyn 7 : 27 Mawrth 2018
Blwyddyn 8 : 15 Mawrth 2018
Blwyddyn 9 : 12 Chwefror 2018
Blwyddyn 10: 27 Chwefror 2018
Blwyddyn 11: 11 Ionawr 2018
Blwyddyn 12 : 12 Rhagfyr 2017
Blwyddyn 13 : 15 Tachwedd 2017

Cyfarfod  'Croesawu Bl. 7' - 13 Medi 2017

Noson Bugeilio Blwyddyn 7 : 12 Hydref 2017

Blwyddyn 6 Noson Agored i Rieni : 9 Tachwedd 2017

 Noson Opsiynau (Blwyddyn 9) : 24 Ionawr 2018

Noson Gyflwyno’r 6ed (Blwyddyn 11) : 29 Tachwedd 2017

Gweithgareddau
Gŵyl Traws Gwlad : Medi 12

Sioe Gerdd : 21 - 23 Tachwedd
Gwasanaeth Nadolig : 19 Rhagfyr
Gŵyl Chwaraeon : 18 + 20 Rhagfyr
Eisteddfod : 1 Mawrth
Mabolgampau : 22 Mehefin

Arholiadau allanol:
Ail sefyll TGAU : 6 - 14 Tachwedd 2017
Bl. 11 Mathemateg : 6 + 8 Tachwedd 2017
TGAU : 9 + 16 Ionawr 2018, 8 Mai - 21 Mehefin 2018
UG /A2 : 14 Mai - 26 Mehefin 2018
Blwyddyn 10 : 19 Mai - 19 Mehefin 2018

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd (Blwyddyn. 7 - 9)
 Ebrill - Mai 2018

Arholiadau mewnol
Blwyddyn 12, 13 : 16 - 19 Ionawr 2018
Blwyddyn 11: 4 - 12 Rhagfyr 2017
Blwyddyn 10 : 5 -7 Mawrth, 18-21 Mehefin 2018
Blwyddyn 9 : 25 - 29 Mehefin 2018
Blwyddyn 7+8 : 7 - 13 Mehefin 2018