LLYWIO

Croeso
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yng Ngogledd Llandaf, ardal yng Ngogledd Caerdydd, Cymru.

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf oedd yr ysgol uwchradd gyntaf cyfrwng Cymraeg yn y brifddinas cyn i Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr (1998) ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern (2012) gael eu sefydlu. ). Er bod pob myfyriwr yn siarad Cymraeg ac fel arfer wedi derbyn addysg gynradd cyfrwng Cymraeg, daw canran uchel o ‘r disgyblion o gartrefi lle nad yw'r Gymraeg yn iaith gyntaf.

Sefydlwyd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn 1978, gan rannu safle gydag ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg i gychwyn, cyn ehangu i feddiannu'r adeilad cyfan. Ei phennaeth cyntaf oedd Mr. J E Malcolm Thomas, a gafodd ei olynu ym 1995 gan Mr. Huw S Thomas, ac yna gan Mrs Rhiannon Lloyd. Ers Medi 2010, Mr Alun Davies yw’r Pennaeth.

Ysgol cyfrwng Cymraeg yw’r ysgol sy'n golygu bod yr holl wersi ac eithrio Saesneg Iaith a Llenyddiaeth yn digwydd yn yr iaith Gymraeg. Hybir ac anogir y defnydd cymdeithasol o'r Gymraeg er mwyn sicrhau rhugldery disgyblion yn yr iaith.

Arwyddair yr ysgol yw Coron Gwlad Ei Mamiaith. Lliwiau’r ysgol yw glas golau a thywyll.

Mae pedwar llys yr ysgol wedi'u henwi ar ôl Seintiau Cymru: Dewi (lliw : melyn), Dyfrig (gwyrdd), Illtud (coch) a Teilo (glas). Mae’r pedwar llys yn cystadlu bob blwyddyn mewn nifer o gystadlaethau e.e. Eisteddfod, chwaraeon ac ati.