LLYWIO

Y Dydd Ysgol
Dyma drefn y gwersi.

8.20 - 8.30     -    Cyfarfod Athrawon
8.30 - 8.50     -    Cofrestru/Bugeilio/Gwasanaethau
8.50 - 9.50     -    Gwers 1
9.50 - 10.50   -    Gwers 2

10.50 - 11.10  -   Egwyl

11.10 - 12.10  -   Gwers 3
12.10 - 13.10  -   Gwers 4

13.10 - 14.00  -   Cinio

14.00 - 15.00  -   Gwers 5 gan gynnwys cofrestru prynhawn
15.00               -   Diwedd y Dydd