LLYWIO

Gwisg ysgol
Ceir manylion am wisg yr ysgol a’r wisg chwaraeon isod. Gofynnwn yn garedig am eich cefnogaeth i gadw'r safon uchel.

- Mae'n hawdd colli pethau yn yr ysgol, felly dylid sicrhau fod enw'r disgybl ar bob dilledyn. Dylid casglu eiddo coll yn brydlon o ystafell y gofalwr.

- Ni chaniateir gwisgo unrhyw dlysau yn yr ysgol heblaw un pâr o glustdlysau- styden blaen os dymunir, a honno yn y glust.

- Ni ddylid dod ag eiddo gwerthfawr i'r ysgol.

- Ni chaniateir i'r disgyblion wisgo 'sgidiau hyfforddi’ (trainers) heblaw yn y gwersi Addysg Gorfforol a Drama.

- Disgwylir bod steil gwallt trwsiadus o liw naturiol gan y disgyblion. DIM lliw annaturiol, llinellau na phatrymau.

Os nad yw disgybl yn gwisgo’r wisg gywir e.e. côt liwgar, cedwir y dilledyn hwnnw tan ddiwedd y dydd. Os bydd y broblem yn parhau, fe’i cedwir am gyfnod mwy estynedig.

 

 

BECHGYN

Trowsus ysgol ffit traddodiadol (dim steil jîns neu drowsus tynn) - glas tywyll

Blynyddoedd 7-9 :
Crys polo â bathodyn yr ysgol - glas golau

Blynyddoedd 10-11 :
Crys polo â bathodyn yr ysgol- glas tywyll

Blynyddoedd 7-11 :
Crys Chwys – gwddf crwn - gyda bathodyn yr ysgol - glas tywyll

Cot blaen (dim logo) - glas tywyll neu lwyd

neu Got ddwrglos (“fleece”)/ cot law â bathodyn yr ysgol - glas tywyll

Esgidiau neu drenyrs du synhwyrol (Dim trenyrs â lliw, DIM sodlau uchel)

Sanau -glas tywyll DIM GWYN

y Chweched:
Esgidiau Du (dim treiners)

Sanau plaen tywyll

Trowsus du o doriad synhwyrol (Dim chinos/denim/cords/ combats)

Crys gwyn

Tei’r Chweched

Siwmper/Cardigan-gwddf V Ddu â bathodyn y Chweched i’w prynu o siop YC Sports. (Dim patrwm na logo)

Cot Ddu (Nid Denim); dim “hoodies”

Gemwaith a thyllau - dylai os gwisgo fod yn gynnil  
MERCHED

Neu sgert ffit traddodiadol o hyd addas (o leiaf at y pen-glin) - glas tywyll
Trowsus ysgol ffit traddodiadol (dim steil jîns neu drowsus tynn) - glas tywyll

Blynyddoedd 7-9 :
Crys polo â bathodyn yr ysgol - glas golau

Blynyddoedd 10-11 :
Crys polo â bathodyn yr ysgol- glas tywyll

Blynyddoedd 7-11 :
Crys Chwys – gwddf crwn - gyda bathodyn yr ysgol - glas tywyll

Cot blaen (dim logo) - glas tywyll neu lwyd

neu Got ddwrglos (“fleece”)/ cot law â bathodyn yr ysgol - glas tywyll

Esgidiau neu drenyrs du synhwyrol (Dim trenyrs â lliw, DIM sodlau uchel)

Sanau -glas tywyll DIM GWYN

y Chweched :
Esgidiau Du (dim trainers na boots)

Sanau plaen tywyll

Sgert neu drowsus du o doriad synhwyrol (Dim chinos/denim/ cords/combats/legins)

Crys gwyn

Tei’r Chweched

Siwmper/Cardigan-gwddf V Ddu â bathodyn y Chweched i’w prynu o siop YC Sports. (Dim patrwm na logo)

Cot Ddu (Nid Denim); dim “hoodies”

Gemwaith, thyllau a cholur - os gwisgo, dylai fod yn gynnil

GWISG ADDYSG GORFFOROL

Enw ar bob dilledyn
Dim logo dylunydd

Pawb
Siorts gymnasteg - glas tywyll

Sanau (hir, chwaraeon ysgol) - glas tywyll, gyda thopiau glas awyr

Sanau byr - gwyn

Tywel/Lliain - ar gyfer cawod

Esgidiau - esgidiau ymarfer ac esgidiau - - rygbi neu bêl-droed

Trowsus tracwisg â bathodyn yr ysgol glas tywyll (dewisol)

Bechgyn

Crys rygbi â bathodyn yr ysgol -glas golau/glas tywyll ddwyffordd

Siorts rygbi -glas tywyll, cotwm

Merched

Sgort - glas tywyll

Crys rygbi â bathodyn yr ysgol -glas golau/glas tywyll dwyffordd (dewisol)


Gall y gofynion kit ei archebu trwy adran addysg gorfforol Glantaf. Bydd ffurflenni archebu yn cael eu dosbarthu i ddisgyblion trwy'r ysgolion cynradd. Mae angen dychwelyd i'r ysgol gynradd erbyn diwedd mis mehefin hyn.