LLYWIO

Dyddiadau Pwysig
Gellir gweld Dyddiadau’r Flwyddyn naill ai ar y dudalen hon neu’r dudalen ‘Cartref’.

: Dyddiadau 'r tymor

Tymor yr Hydref
2 Medi - 20 Rhagfyr 2019
Hanner-tymor: 28 Hydref - 1 Tachwedd 2019

Tymor y Gwanwyn
6 Ionawr - 3 Ebrill 2020
Hanner-tymor: 17 - 21 Chwefror 2020

Tymor yr Haf
20 Ebrill - 20 Gorffennaf 2020
Hanner-tymor: 25 - 29 Mai 2020

Gŵyl y Banc: 8 Mai 2020

HMS:
Llun - 2 Medi 2019

Gwener  - 27 Medi 2019

Llun - 9 Rhagfyr 2019
Mercher - 11 Mawrth 2020

Gwener - 3 Gorffennaf 2020
LLun - 20 Gorffennaf 2020

Nosweithiau Rhieni:

Blwyddyn 7 : 30 Mawrth  2020
Blwyddyn 8 :12 Mawrth 2020
Blwyddyn 9 : 25 Chwefror 2020
Blwyddyn 10: 10 Chwefror  2020
Blwyddyn 11: 20 Ionawr 2020
Blwyddyn 12 : 11 Rhagfyr 2019
Blwyddyn 13 : 12 Tachwedd 2019

Noson Bugeilio Blwyddyn 7 - 16 Hydref 2019 

Noson Bugeilio Blwyddyn 12 : 19 Medi 2019

Blwyddyn 6 Noson Agored i Rieni : 25 Medi 2019

 Noson Opsiynau (Blwyddyn 9) : 5 Chwefror  2020

Noson Gyflwyno’r 6ed (Blwyddyn 11) : 20 Tachwedd 2019

Gweithgareddau

Gŵyl Traws Gwlad : Medi 10

Gwasanaeth Nadolig : 19 Rhagfyr
Sioe Gerdd - 25-28 Tachwedd
Eisteddfod : 28 Chwefror
Mabolgampau : 19 Mehefin

Arholiadau allanol:
Ail sefyll TGAU : 5 - 12 Tachwedd 2019
Bl. 11 Mathemateg : 5+ 7 Tachwedd 2019
TGAU : 8 + 10 Ionawr 2020, 4 Mai - 12 Mehefin 2020
UG /A2 : 11 Mai - 22 Mehefin 2020
Blwyddyn 10 : 11 Mai - 12 Mehefin 2020


Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd (Blwyddyn. 7 - 9)
Yn ystod y flwyddyn

Arholiadau mewnol

Blwyddyn 12, 13 : 13 - 17 Ionawr 2020
Blwyddyn 11: 2 - 9 Rhagfyr 2019
Blwyddyn 10 : 16 - 20 Mawrth, 16 - 23 Mehefin 2020
Blwyddyn 8 + 9 : 4 - 19 Mehefin 2020
Blwyddyn 7 : 3 - 12 Mehefin 2020