LLYWIO

   

Gwleidyddiaeth a Llywodraeth
CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2:
UG:-
GP1– Pobl, Gwleidyddiaeth a Chyfranogaeth: Systemau Ethol, Ymddygiad Pleidleisio, Carfannau Pwyso a Mudiadau Protest.
GP2 - Llywodraethu Cymru a Phrydain Fodern: Y Senedd, Y Gweithgor, Cyfansoddiad Prydain.

A2:-
GP3a – Gwleidyddiaeth yr UDA
: Y Broses Etholiadol yn yr UDA, Pleidiau Gwleidyddol yr UDA, Y Patrwm Pleidleisio yn yr UDA.
GP4a - Llywodraeth yr UDA: Y Cyfansoddiad, Y Gyngres, Y Llys Goruwch.

Strwythur Asesu:
UG:-
GP1: 1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin).
GP2: 
1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin).
Y ddau bapur gwerth 50% UG a 25% o’r Lefel A cyfan.

A2:-
GP3a: 
1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin).
GP4a: 1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin).
Y ddau bapur gwerth 50% o’r A2 a (25% o’r Lefel A cyfan).