Sioe Gerdd

Sioe Gerdd : Ysgol Roc

Mawrth - Iau : Tachwedd 21 - 23 

7.30yh

Tocynnau ar gael o swyddfa'r ysgol

sioe Gerdd

Pencampwyr Prydain!

YSGOL GYFUN GYMRAEG GLANTAF 28

MIRFIELD FREE GRAMMAR SCHOOL 0

Ym mis Awst eleni, enillodd tîm Bl. 9 Ysgol Glantaf Bencampwriaeth Rygbi 13 Cymru a Lloegr am yr ail dro mewn tair blynedd.

Fe wnaeth y tîm drechu Ysgol Ramadeg Mirfield o Orllewin Sir Efrog o 28-0 yng Nghlwb Rygbi Richmond yn Llundain brynhawn Gwener, Awst 25.

British Champions!

AROLWG ESTYN Mai 2017

Diolch i holl ddisgyblion, staff, rhieni a rhanddeiliaid eraill am eu cyfraniad at arolwg yr ysgol gan Estyn ar ddiwedd mis Mai. Braf oedd gweld sylwadau cadarnhaol yr arolygwyr am yr ysgol gan gynnwys:

AROLWG ESTYN Mai 2017

Darllenwch Gymraeg !

CA3

Ceisiwch ddarllen llyfrau Cymraeg dros yr haf. Cliciwch yma am restr llyfrau : 

/ckfinder/userfiles/files/Pamffled%20Cymraeg%20llyfrau%20a%20aps.ppt

Reading Welsh
Speaker Icon

Hysbysfwrdd

20 July 17
Dyddiadau i'w cofio!

Noson Rhieni Blwyddyn 13 : Mercher, 15 Tachwedd

Diwrnod HMS : Gwener, 17 Tachwedd - Dim ysgol i ddisgyblion

Sioe Gerdd 'Ysgol Roc' : 21 - 23 Tachwedd

 

Mwy o ddyddiadau ar 'Dyddiadau Pwysig' o dan 'Amdanom Ni'

Twitter Header