Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau i Ruby, Elan, Meg and Gwen ar eu medal aur ym  mhencampriaethau Rhwyfo Dan Do Cymru. Da iawn!

Congratulations!

Congratulations!

Llongyfachiadau i'r 3 tîm ar eu llwyddiannau yng nghystadlaethau cenedlaethol Pêl-Rwyd yr Urdd wythnos ddiwethaf - 2 gwpan i Fl. 10 - 13, a Phlat i Fl. 9. Da iawn!

Congratulations!

Congratulations!

Llongyfarchiadau i  Sienna ar ei medal efydd ym mhencampwriaethau gymnasteg Cymru, Da iawn!

Congratulations!

Ysgol Roc !

Llongyfarchiadau i bawb oedd ynghlwm â'r sioe gerdd 'Ysgol Roc' wythnos ddiwethaf : perfformiadau egniol, anhygoel a chofiadwy!

Ysgol Roc !

Sioe Gerdd

Sioe Gerdd : Ysgol Roc

Mawrth - Iau : Tachwedd 21 - 23 

7.30yh

Tocynnau ar gael o swyddfa'r ysgol

sioe Gerdd
Speaker Icon

Hysbysfwrdd

20 July 17
Dyddiadau i'w cofio!

Noson Rhieni Blwyddyn 12 : Mawrth, 12 Rhagfyr

Gwasanaeth Nadolig : Mawrth, 19 Rhagfyr

 

 

Mwy o ddyddiadau ar 'Dyddiadau Pwysig' o dan 'Amdanom Ni'

Twitter Header