LLYWIO

Llywodraethwyr
Cadeirydd y llywodraethwyr - Dr Hefin Jones
Is-gadeirydd - Mrs Eleri Morgan

Awdurdod Lleol
Dr Hefin Jones
Mrs Elinor Patchell
Mrs Marian Wynne
Mrs Sioned Hughes

Prifathro
Mr Alun Davies

Cymunedol
Mr Michael Jones
Mr Geraint Cynan
Y Parch Alun Tudur
Y Barnwr Hywel James
Mrs Eleri Morgan
Mr Rhodri Owen

Rhiant
Ms Sian Smith
Dr Sally Clyburn
Mr Ceri James
Mrs Iona Edwards
Mrs Sian Wynne
Mr Simon Williams
Athro
Miss Aimee Clement Jones
Dr Aled Arch Williams

Staff
Gwag

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb am ddiogelu plant
Dr Sally Clyburn

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb am anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant
Mr Ceri James

Clerc
Mr Gareth Jones

Gallwch gysylltu gyda’r llywodraethwyr trwy gysylltu gyda’r clerc trwy e-bost neu lythyr.