LLYWIO

Llywodraethwyr
Cadeirydd y llywodraethwyr - Mr. Zac Davies
Is-gadeirydd - Mrs Elinor Patchell

Awdurdod Lleol
Dr Hefin Jones
Mrs Elinor Patchell
Nia Blackwell

2 swydd wag
Prifathro
Mr Alun Davies

Cymunedol
Mr Michael Jones
Mr Zac Davies
Mrs Iona Edwards
Ms Sian Smith
Mr Simon Williams


Rhiant
Hywel Edwards
Eleanor Patricia Jones
Gethin Hugh Mathews
Sarah Rawnsley
Mrs Sian Wynne
Victoria Williams
Athro
Miss Mari Evans
Mr. Hefin Griffiths

Staff
Gwag

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb am ddiogelu plant


Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb am anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant


Clerc
Mr Gareth Jones

Gallwch gysylltu gyda’r llywodraethwyr trwy gysylltu gyda’r clerc trwy e-bost neu lythyr.