LLYWIO

Nofio'r Urdd!

Nofio'r Urdd!

Braf oedd gweld cymaint o lwyddiant yng Ngala’r Urdd eleni.  Gwelwyd nifer o’n disgyblion yn cyrraedd y podiwm-

1af Sophie Brassington- yn y ras Froga i flynyddoedd 7 ac 8

1af Morgan Harvey- yn y ras pili pala i flynyddoedd 11-13

2il Lili May Hutchinson-yn y ras Froga i flynyddoedd 9 a 10

2il Georgia Withers-Boalch-yn y ras gefn i flynyddoedd 9 a10

2il Rhydian Arch-Cymysg Unigol+Pili pala i flynyddoedd 7 ac 8

Gwelwyd llwyddiant arbennig wrth i dîm cyfnewid rhydd merched9 a 10 ddod yn bencampwyr Cenedlaethol am y bedwaredd flwyddyn yn olynol!!

2il i dîm cyfnewid amrywiol merched 7 ac 8.

-3ydd i dîm cyfnewid rhydd bechgyn 7&8. D