Nofio'r Urdd!

Nofio'r Urdd!

Braf oedd gweld cymaint o lwyddiant yng Ngala’r Urdd eleni.  Gwelwyd nifer o’n disgyblion yn cyrraedd y podiwm-

1af Sophie Brassington- yn y ras Froga i flynyddoedd 7 ac 8

1af Morgan Harvey- yn y ras pili pala i flynyddoedd 11-13

2il Lili May Hutchinson-yn y ras Froga i flynyddoedd 9 a 10

2il Georgia Withers-Boalch-yn y ras gefn i flynyddoedd 9 a10

2il Rhydian Arch-Cymysg Unigol+Pili pala i flynyddoedd 7 ac 8

Gwelwyd llwyddiant arbennig wrth i dîm cyfnewid rhydd merched9 a 10 ddod yn bencampwyr Cenedlaethol am y bedwaredd flwyddyn yn olynol!!

2il i dîm cyfnewid amrywiol merched 7 ac 8.

-3ydd i dîm cyfnewid rhydd bechgyn 7&8. D

Archif

 
13 February 18
13 February 18
13 February 18
21 December 17
21 December 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
14 November 17
1234