LLYWIO

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau!

Parti Bechgyn Iau - 3ydd

Ensemble Lleisiol bl 7+9 – 1af

Ensemble Offerynnol Bl. 7-9 – 1af

Elen Morlais Williams- 1af Dawns Werin Unigol i Ferched Bl .9 ac iau

Catrin Wyn Roberts- 3ydd Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9

Ioan Williams – 1af Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl .9 ac iau