Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau!

Parti Bechgyn Iau - 3ydd

Ensemble Lleisiol bl 7+9 – 1af

Ensemble Offerynnol Bl. 7-9 – 1af

Elen Morlais Williams- 1af Dawns Werin Unigol i Ferched Bl .9 ac iau

Catrin Wyn Roberts- 3ydd Unawd Chwythbrennau Bl. 7-9

Ioan Williams – 1af Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl .9 ac iau

Archif

 
04 March 18
13 February 18
13 February 18
21 December 17
21 December 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
28 November 17
14 November 17
1234