LLYWIO

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn ysgol ddynodedig Gymraeg i ddisgyblion 11-18 oed.

Lleolir yr ysgol yn Ystum Taf ac mae’n gwasanaethu canolbarth dinas Caerdydd o’r gogledd i’r de. Mae canolfan adnoddau i ddisgyblion ag anghenion dysgu dwys o bob rhan o’r awdurdod addysg lleol wedi ei lleoli yn yr ysgol. Adlewyrchir prif ddyheadau’r ysgol yn arwyddair yr ysgol : ‘Coron Gwlad ei Mamiaith’ ac yn y datganiad ‘Cymreictod, Cwrteisi, Parch’. Y nod yn syml ydy creu cymuned ysgol croesawgar, cynhaliol a chyfeillgar a dinasyddion cyflawn, parchus a Chymreig.

Prosbectws

Twitter Header
Exams

EXAM TIMETABLES

Read More

Science

CURRICULUM

Read More

Students

PROSPECTUS

Read More

Teachers

STAFF

Read More

Hysbysiadau