LLYWIO

Ble rydym ni?
Mae mynediad i’r safle ac i faes parcio’r ymwelwyr ar Heol Gabalfa.

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Heol y Bont
Ystum Taf
Caerdydd
CF14 2JL

Ffôn: 029 20 333 090
Ffacs: 029 20 333 091