LLYWIO

Cysylltwch â Ni
Gellir cysylltu â staff perthnasol drwy e-bost . Edrychwch isod i ddod o hyd i'r aelod priodol o staff i ateb eich ymholiad .

E-bost:ysgolgyfunglantaf@caerdydd.gov.uk
Ffôn: 029 20 333 090
Ffacs: 029 20 333 091

 

Pennaeth : Mr. Matthew Evans
Dirprwy Bennaeth
Penaethiaid Cynorthwyol:

Miss Meleri Jones 20838816 JonesM1884@Hwbcymru.net (Calendr,digwyddiadau ysgol gyfan / Calendar, whole-school events)
Mrs Beca Newis :  20838809 NewisR@Hwbcymru.net ( (Diogelu a Lles Plant / Child Welfare and Safeguarding )
Mr Denis Pugh :    20838897 (PughD31@Hwbcymru.net) Materion Bugeiliol a Chynnydd / Pastoral Issues and Pupil Progress)
Mr. Dyfrig Rees 20838892 ReesD164@Hwbcymru.net (Amserlen, Dewisiadau, Cwricwlwm /Timetable,Options,Curriculum)
Mrs. Megan Rumming  20838810 RummingM1@Hwbcymru.net (Dysgu ac Addysgu / Teaching and Learning)
Mrs. Owain Siôn Williams  20838810  WilliamsO397@Hwbcymru.net (Asesu, Adroddiadau, Setio /Assessment, Reports, Setting)

Mrs. Marjorie Thomas 20838824  ThomasM247@Hwbcymru.net(Pennaeth Cynhwysiant + CADY / Head of Inclusion + ALENCO

Mrs Rhian Maitland : MaitlandR5@Hwbcymru.net2083817(Arholiadau / Exams)

Arweinwyr Cynnydd a Lles
Year 7 : Miss Ffion Roberts,  RobertsF124@Hwbcymru.net 20838811
Year 8 : Miss Bethan Walkling yn ystod mamolaeth  Mrs Siwan Lee (WalklingB1@Hwbcymru.net) : 20838812
Year 9 :Mr. Andrew Walpole WalpoleA1@Hwbcymru.net 20838833
Year 10 : Ms. Deborah Fawkes (Fawk-WillD@Hwbcymru.net) 20838814
Year 11 : Mrs. Bethan Davies : (DaviesB599@Hwbcymru.net) 20838813leave) 

Years 12+13 : Mr. Hefin  Griffiths  : GriffithsH158@Hwbcymru.net 20838818
                         Miss Aimee Clement Jones  : Clem-JoneA2@Hwbcymru.net  20838819

Dirprwyon Arweinwyr Cynnydd a LLes

KS3 : Miss Bethan Walkling : Mr Tegid Richards  (RichardsT14@Hwbcymru.net)
KS4 : Mrs Gwen Morgan : OwenG149@Hwbcymru.net
KS5 : Miss Luned Vaughan : VaughanL45@Hwbcymru.net