LLYWIO

Dyddiadau Pwysig
Gellir gweld Dyddiadau’r Flwyddyn naill ai ar y dudalen hon neu’r dudalen ‘Cartref’.

Dyddiadau 'r tymor

Tymor yr Hydref
1 Medi - 18 Rhagfyr 2020
Hanner-tymor: 26 - 31 Hydref 2020

Tymor y Gwanwyn
4 Ionawr - 26 Mawrth  2021
Hanner-tymor: 15 - 19 Chwefror 2021

Tymor yr Haf
12 Ebrill - 20 Gorffennaf 2021
Hanner-tymor: 31 Mai - 4 Mehefin 2021

Gŵyl y Banc: 3 Mai 2021

HMS:
Llun - 1 Medi 2020
Mercher - 7 Hydref 2020
LLun- 4 Ionawr  2021
Mercher - 10 Mawrth 2021

Gwener - 2 Gorffennaf 2021
Mawrth - 20 Gorffennaf 2021

Nosweithiau Rhieni: I'w Trefnu
Blwyddyn 7 : 
Blwyddyn 8 : 
Blwyddyn 9 : 
Blwyddyn 10: 
Blwyddyn 11: 
Blwyddyn 12 : 11 
Blwyddyn 13 : 

Noson Bugeilio Blwyddyn 7 - 

Noson Bugeilio Blwyddyn 12 

Blwyddyn 6 Noson Agored i Rieni

 Noson Opsiynau (Blwyddyn 9)

Noson Gyflwyno’r 6ed (Blwyddyn 11)

Gweithgareddau
Gŵyl Traws Gwlad : 

Sioe Gerdd : 

Gwasanaeth Nadolig : 
Eisteddfod : 
Mabolgampau : 

 

Arholiadau allanol:
Ail sefyll TGAU : 5 - 12 Tachwedd 2020

TGAU : 6 + 8 Ionawr 2021, 14 Mai - 22 Mehefin 2021
UG /A2 : 14 Mai - 28 Mehefin 2021
Blwyddyn 10 : 14 Mai - 22 Mehefin 2021

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd (Blwyddyn. 7 - 9)
Yn ystod y flwyddyn

Arholiadau mewnol
Blwyddyn 12, 13 : 11 - 15 Ionawr 2021
Blwyddyn 11: 1 - 11 Rhagfyr 2020
Blwyddyn 10 : 15 - 19 Mawrth, 14 - 25 Mehefin 2021
Blwyddyn 7 + 8  : 9 - 22 Mehefin 2021
Blwyddyn 9 : 19 - 28  Mai