LLYWIO

Llywodraethwyr
Cadeirydd y llywodraethwyr - Mrs Elinor Patchell
Is-gadeirydd - Mr Zac Davies

Awdurdod Lleol
Dr Hefin Jones
Elinor Patchell
Nia Blackwell
Karin Phillips
Sara Vaughan

Prifathro
Alun Davies

Cymunedol
Michael Jones
Zac Davies
Iona Edwards
Si
ân Smith
Simon Williams


Rhiant
Hywel Edwards
Eleanor Patricia Jones
Gethin Hugh Mathews
Sarah Rawnsley
Si
ân Wynne
Victoria Williams


 
Athro
Mari Evans
Hefin Griffiths

Staff
Gwag

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb am ddiogelu plant


Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb am anghenion dysgu ychwanegol a chynhwysiant


Clerc
Mr Gareth Jones (gareth.jones7@cardiff.gov.uk)

Gallwch gysylltu gyda’r llywodraethwyr trwy gysylltu gyda’r clerc trwy e-bost neu lythyr.