LLYWIO

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Staff
Pennaeth : Mr Matthew Evans 

Dirprwy Bennaeth 

Pennaeth Cynorthwyol
Miss Meleri Jones
Mrs Beca Newis
Mr. Denis Pugh
Mr. Dyfrig Rees
Mrs Megan Rumming
Mr. Owain Sion Williams
Staff Gweinyddol
Mr Gareth Jones (Rheolwr Busnes)
Mrs Debbie Price
Mrs Karen Hughes
Ms Catrin Bevan
Ms Siw Miller

Cyd-lynydd - Llythrennedd

Miss Gwenno Rowlands

 
Arweinwyr Cynnydd
Blynyddoedd 12 + 13 - Mr Hefin Griffiths
 Miss Aimee Clement-Jones
Blwyddyn 11 - Mrs Bethan Davies
Blwyddyn 10 - Mrs Deborah Foulkes
Blwyddyn 9 - Mr Andrew Walpole
Blwyddyn 8 - Miss Bethan Walkling (mamolaeth Mrs Siwan Lee
Blwyddyn 7 - Miss Ffion Roberts

Arweinydd Cynnydd Cynorthwyol
CA5 - Miss Luned Vaughan
CA4 - Mes Gwen Morgan
CA3 - Mr Tegid Richards

Swyddog Presenoldeb
Mrs Lisa Harrison

Cyd-lynydd Rhifedd
Miss Sioned Lake


 
Athrawon Pwnc.
Y Gymraeg
Mrs Meleri Light
Mr Owain Sion Williams
Mr Hefin Griffiths
Mrs Bethan Davies
Miss Ffion Williams
Miss Gwenno Rowlands
Mr Tegid Richards
Mrs Alison Manley
Miss Meleri Jones
Miss Ana Cantero Sims
Mathemateg
Miss Eleri Marks
Mr Dewi Williams
Miss Luned Vaughan
Miss Sioned Lake
Miss Aimee Clement Jones
Mr Gareth Jones
Mr Denis Pugh
Miss Eleri Davies
Miss Sian Williams
Mr Gareth Roberts

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
Mr Dafydd Owens
Mr Matthew Mathias

Ffrangeg
Miss Sian O'Regan
Mr Curon Evans
Mrs Catrin Morgan
Mr Owen Pocock
Hanes a Gwleidyddiaeth

Mrs Elin Haf Evans
Mr Andrew Walpole
Mrs Meleri Davies
Miss Nia Davies
Miss Ffion Jenkins

Dylunio a Thechnoleg
Mr Haydn Pritchard
Miss Lois Wyn Jones
Mrs Gwen Morgan
Mrs Siwan Hill
Mrs Nia Evans
Miss Catrin Llewellyn
Gwenfra JOnes
Addysg Grefyddol
Mr Ian Roberts
Mrs Michelle Pugh
Miss Ffion Roberts
Miss Jemma Treharne

Miss Rhiannon Kemp


Drama ac Astudiaethau Cyfryngau
Mrs Elen Morris
Miss Bethan Walkling

Mrs Alexis Houldey

Economeg
Mrs Llinos Patchell
Mr Gareth Jones
Cymdeithaseg
Miss Nia Davies
Mrs Beca Newis
Astudiaethau Busnes

Mr Gareth Jones

Mrs Kathryn LLewellyn
Saesneg
Mrs Sarah Griffiths
Miss Ceri Price
Ms Lucy Rolph
Mrs Megan Rumming
Miss Nia Davies

Miss Katy Edwards
Mrs Alison Manley
Miss Joanne Parry

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Cemeg
Mr Marc Davies
Mrs Delyth Davies
Mr. Llyr Gwynedd
Mrs Lusa Glyn

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Ffiseg
Mrs Nia Owen
Mr Sion Williams
Dr Aled Arch Williams

Y Gyfadran Wyddoniaeth: Bioleg
Mr Dyfrig Rees
Dr Sian Powell
Mrs Siwan Lee
Miss Mari Evans
Mr Jacob Bean

Almaeneg
Mr Curon Evans
Mrs Deborah Fawkes-Williams
Miss Ffion Roberts

Daearyddiaeth
Mrs Rachel Norton
Mr Ioan Evans
Mr Eirlys Wyn Davies
Mr Gareth Norton
Mr. Llywarch ap Myrddin

Celf a Dylunio

Miss Rhianedd Davies
Mrs Dwynwen Davies
Miss Catrin Llewellyn
Gwenfra Jones

Cerddoriaeth
Mrs Delyth Medi Lloyd
Mr Haydn Morgans
Mr Gareth Roberts

Addysg Gorfforol: Bechgyn
Mr Rhydian Garner
Mr. Joel Richards
Mr Ceri Morris

Addysg Gorfforol: Merched
Miss Sian Harries
Miss Gwennan Harries
Mrs Alison Manley
Seicoleg
Miss Jemma Treharne
Miss Eleri Davies

BAC
Mrs Michelle Pugh
Mrs Meleri Davies 
Cyrsiau Galwedigaethol.
14 -19 Cydlynydd
Mr Gareth Norton

Twristiaeth 
Mr Gareth Norton

Chwaraeon BTEC 
Mr Gareth Norton
Mr Rhydian Garner

Mr LLywarch ap Myrddin
 
 
Staff cymorth ychwanegol.
Adran Cynnal Dysgu a’rGanolfan Arbenigol
Mrs Marjorie Thomas
Mrs Claire Wilson
Mrs Mari Jones
Miss Nia Wilson
Cydlynydd Dislecsia


Nyrs yr ysgol
Mrs Fiona Vaidya

Swyddog Datblygu Rygbi
Llywarch ap Myrddin

Swyddog Gyrfa Cymru
Mr Aled Roberts

Cydlynydd Profiad Gwaith a Gyrfaoedd
Mrs Gwen Morgan


 
Cynorthwywyr Dysgu 
Miss Sophia Mico 
Mrs Leanne Owen
Mr David Thomas
Mrs Lisa Marshall
Ms Sarah A Jones
Mr Elis P. Jones
Mr Hefin Karadog
Mr Lloyd Owen

Miss Ellis West
Miss Caitlin Turner
Mr. Huw Rees
Ms Eleri David
Ms Sarah L. Jones
Miss Courtney Rees
Miss Megan Dodson
Mr Huw Pritchard
Mr. Llion Higham
Technegwyr
Mrs Wendy O'Reilly
Mr Alexander Jones
Mrs Clare Wakefield
Mr Charles Pearcy


Gofalwyr
Mr Kevin Bennett
Mr Alun Mitchell
Athrawon Peripatetig
Ffliwt/Clarinet/Sacsoffon - Ms Carolyne Hunter
Pres - Mr Charles Maynard
Canu - Mrs Rhian Owen
Cello - Mrs Lloyd
Telyn/Ffidil - Mrs Sian Wynn
Gitar - Mr Daniel Wood

Drymiau - Mr Rhys Mathews