SIMS Parent App a SIMS Student App

Hoffwn eich atgoffa, mai’r App uchod yw ein prif ffordd o ddarparu gwybodaeth i rieni a disgyblion. Drwy hwn byddwch yn ddrbyn gwybodaeth fel cylchlythyron wythnosol, negeseuon perthnasol i’ch blwyddyn, teithiau ac ymweliadau, gwybodaeth am ddigwyddiadau yn yr ysgol ynghyd a gwybodaeth am gynnydd eich plentyn, marciau clod, camau disgyblu neu bryder ac adroddiadau interim yn dangos cynnydd. Os ydych chi wedi defnyddio’r linc ac nid oes mynediad gyda chi, gallwch e-bostio (dpu@glantaf.cymru) i ail osod eich cyfrif a derbyn linc newydd.

Am unrhyw gymorth mynediad i'r app, e-bostiwch (dpu@glantaf.cymru), ond gofynnwn am eich amynedd ogydd, oherwydd gall gymryd hyd at 72 awr i ddiweddaru’r wybodaeth.

Gellir gwylio’r fideo canlynol am fwy o wybodaeth am yr SIMS Parent App / SIMS Student App:

www.capita-sims.co.uk