LLYWIO

Academi Rygbi
Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn un o'r ysgolion rygbi enwocaf yng Nghymru.

Mae ein Academi Rygbi XV yn chwarae yng Nghyngrair dydd Mercher d18 URC (Cynghrair y Colegau), gan gystadlu yn wythnosol yn erbyn talent gorau dan 18 yng Nghymru.

Mae Glantaf yn falch o'n hanes rygbi. Mae hanes o ddatblygu chwaraewyr a phedigri rygbi cryf iawn yn dod drwy’r system, megis Jamie Roberts (Llewod, Cymru) Jamie & Nicky Robinson, Rhys Patchell, Seb Davies (Cymru) Tom Isaacs (7 Bob Ochr Cymru) gyda nifer yn cynrychiolo timau ieuenctid rhyngwladol (dan 16 Cymru , dan 18 oed, Dan 20) a chwaraewyr rygbi proffesiynol a lled-broffesiynol yn y blynyddoedd diwethaf. Trwy sefydlu Academi Rygbi Glantaf rydym yn gobeithio meithrin llawer mwy o sêr y dyfodol gyda'n rhaglen rygbi 12 awr ansawdd uchel wythnosol , sy'n cyd-fynd yn berffaith â'n hastudiaethau addysgol ardderchog.

Sefydlwyd Academi Rygbi Glantaf yn 2016 gyda’r tîm yn cystadlu yng Nghyngrair Dydd Mercher Ysgolion a Cholegau d18 Cymru. Hyd yma mae'r Academi Rygbi wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Yn ein blwyddyn gyntaf, fe wnaethon ni gyrraedd rownd derfynol Tlws Undeb Rygbi Cymru. Bu 2017/18 yn flwyddyn ragorol, wrth iddym gyrraedd y gemau ail gyfle, 4 uchaf y gynghrair. Eleni mae 13 o chwaraewyr Academi Rygbi Glantaf yn cynrychioli eu timau rhanbarthol dan 18 oed (Gleision a Dreigiau).

Mae Glantaf yn falch iawn i fod ar flaen y gad tra’n cynnig teithiau rygbi led-led y byd. Ceir profiad rygbi, addysgol a bywyd byth-gofiadwy i'r disgyblion gyda'n teithiau i Seland Newydd, Awstralia, De Affrica, Canada, Hong Kong a Singapore. Mae perthynas gref gyda Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a ysgolion rygbi ar hyd a lled y byd. Rydym yn chwarae gemau blynyddol yn erbyn timau teithiol o’r radd uchaf ar gaeau Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Yn 2019 mae ei’n Taith Rygbi yn mynd i Dde Affrica, lle byddwn yn chwarae yn erbyn ysgolion rygbi gorau sydd gan y wlad I’w gynnig.

Jamie Roberts cyn-ddisgybl Ysgol Glantaf (Harlequins, Cymru, Llewod) : ‘Mae’n ffantastig gweld mai Glantaf fydd yr unig ysgol i chwarae rygbi ar y lefel yma yng nghyngrair ysgolion a cholegau, a dysgu popeth trwy addysg Gymraeg. Dyma ble cymerais fy nghamau cyntaf i chwarae rygbi o safon, felly ‘rwy’n hynod ddiolchgar i Glantaf. Mae cyfleusterau arbennig yma, campfa newydd, caeau rygbi gwych. Mae gyda nhw’r hyfforddwyr i sicrhau bod ‘da nhw’r cyfle gorau i gyrraedd lefel uchaf y gêm, felly does dim esgus. Os ‘chi eisiau parhau i ddysgu ar lefel uchel drwy’r Gymraeg a chwarae rygbi ar safon uchel, dyma’r unig le i fod.’

Edrychwch ar ein fideo yma.