LLYWIO

Hafan
Mae’r Hafan wedi’i bennu fel lle tawel i weithio ar gyfer rhai dysgwyr.

Mae angen caniatâd er mwyn gallu dod i’r Hafan. Mrs Sharkey neu’r Pennaeth Blwyddyn fydd yn rhoi caniatâd i’w ddefnyddio. Bydd gan rai dysgwyr gwersi penodol yn yr Hafan. Bydd eraill yn dod i’r Hafan pan fydd angen cymorth. Bydd staff yn goruchwylio’r Hafan bob amser. Disgwylir safonau uchel o ymddygiad a pharch yn yr Hafan  a disgwylir bod y dysgywr yno yn cyflawni eu gwaith yn dawel. Bydd y gwaith sy’n cael ei wneud yn cael ei gytuno gyda staff yr Hafan ar ddechrau’r wers.