LLYWIO

Y Chweched Dosbarth
Mae croeso cynnes yn Chweched Dosbarth Glantaf ynghyd ag awyrgylch ac ethos gwaith cyfeillgar a phwrpasol.

Mae ein hadeiladau presennol wedi cael eu hymestyn a’u gweddnewid fel bod modd, bellach, i fyfyrwyr bl 12 /13 gael mynediad i’r dechnoleg ddiweddaraf a chyfleusterau o’r radd flaenaf.

Rydym yn cynnig cwricwlwm eang ynghyd â phrofiadau cyfoethog y tu allan i’r gwersi ffurfiol. Bydd cyngor parod ar gael gan athrawon a thiwtoriaid bob amser. Ein nod yw rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu’n academaidd, yn alwedigaethol, yn bersonol ac yn gymdeithasol, ac i aeddfedu’n ddinasyddion dwyieithog a chyfrifol.

Mae gwaith ac ymroddiad myfyrwyr Chweched Dosbarth Glantaf mewn amrywiol feysydd wedi cyfrannu’n sylweddol at enw da’r ysgol dros y blynyddoedd. Disgwyliwn i’n myfyrwyr ymroi i’w gwaith yn y Chweched, gymryd eu Cymreictod a’u cyfrifoldeb fel arweinwyr ymysg y disgyblion o ddifrif a mwynhau’r profiad newydd a gynigir iddynt yn yr ysgol. Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth a chydweithrediad rhieni a gwarcheidwaid yn hyn o beth.

 

 

Cliciwch ar y dolenni isod am wybodaeth am wahanol agweddau : 

Cyllid Myfyrwyr 2017/18