LLYWIO

Adrodd i Rieni
Bydd darllen Y Llyfr Cyswllt yn feunyddiol yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol ac am gynnydd ac ymddygiad eich plentyn, Gallwch hefyd weld sylwadau’r athrawon ar ddiwedd tasgau yn llyfrau ac yn ffeiliau eich plentyn.

Adroddiadau Ysgrifenedig

Blynyddoedd 7, 8 and 9
Diwedd Tymor yr Hydref               -    Cofnod Cyrhaeddiad
Diwedd Tymor y Gwanwyn               -    Cofnod Cyrhaeddiad
Diwedd Tymor yr Haf                       -    Adroddiad Llawn a Hunanasesiad
[Mae Blwyddyn 9 yn cynnwys asesiad athro ym mhob pwnc]

Blynyddoedd 10
Ionawr                                      -    Cofnod Cyrhaeddiad
Diwedd Tymor y Gwanwyn               -    Cofnod Cyrhaeddiad
Diwedd Tymor yr Haf        -    Adroddiad Llawn a Hunanasesiad

Blynyddoedd 11
Diwedd Tymor yr Hydref       -    Cofnod Cyrhaeddiad
Mai                                      -    Adroddiad Llawn
Awst                                  -    Canlyniadau’r Arholiadau Allanol

Blynyddoedd 12
Ionawr                -    Cofnod Cyrhaeddiad
Tymor yr Haf     -    Adroddiad Llawn
Awst                 -    Canlyniadau’r Arholiadau Allanol

Blynyddoedd 13
Ionawr     -    Cofnod Cyrhaeddiad
Mawrth       -    Adroddiad Llawn
Awst      -    Canlyniadau’r arholiadau allanol

Cyfarfodydd Rhieni ac Athrawon
Ceir o leiaf un cyfarfod rhwng 3.00 a 6.00 ar gyfer pob blwyddyn. Cyhoeddir y dyddiadau yn y Calendr Blynyddol a ddosberthir i bob cartref.