LLYWIO

Arholiadau
Amserlen Flynyddol 

Blwyddyn 7:
Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd – Mai
Arholiadau Mewnol – Mehefin

Blwyddyn 8:
Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd – Mai
Arholiadau Mewnol – Mehefin

Blwyddyn 9:
Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd – Mai
Arholiadau Mewnol – Mehefin

Blwyddyn 10:
FfugBrofion– Tachwedd / Rhagfyr
Arholiadau Allanol TGAU – Mai / Mehefin
Arholiadau Mewnol – Mehefin (ar ôl yr arholiadau allanol)

Blwyddyn 11:
FfugBrofion– Tachwedd / Rhagfyr
Arholiadau Allanol TGAU – Tachwedd / Ionawr
Arholiadau Allanol TGAU – Mai / Mehefin

Blwyddyn 12:
FfugBrofion– Tachwedd / Rhagfyr
Arholiadau Allanol TGAU – Mai / Mehefin

Blwyddyn 13:
FfugBrofion– Tachwedd / Rhagfyr
Arholiadau Allanol TGAU – Mai / Mehefin

Gweler y calendr ysgol / amserlen CBAC am ddyddiadau penodol.