LLYWIO

Prydau ysgol am ddim
Caiff disgyblion cynradd ac uwchradd brydau ysgol am ddim os yw eu teulu’n cael:

Cymhorthdal Incwm.
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm.
Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm.
Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth. 
Credyd Treth Plant ag incwm blynyddol sy’n llai na £16,190.

Ni all teuluoedd sy’n cael Credyd Treth Gwaith fanteisio ar brydau ysgol am ddim.

Cysylltwch â’r Sir