LLYWIO

   

Cymdeithaseg
CYFNOD ALLWEDDOL 5.
cwrs UG:
Uned 1– Caffael Diwylliant:
Adran A - cysyniadau allweddol a phrosesau trosglwyddo diwylliant, cymdeithasoli a chaffael diwylliant
.
Adran B - Diwylliannau ieuenctid
15% o’r cymhwyster: Arholiad ysgrifenedig 1 awr 15 munud
Uned 2 - Deall Cymdeithas a Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol:
Adran A - Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol.
Adran B - Deall cymdeithas: Datblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r ffyrdd mae’r system addysg yn effeithio ar unigolion.

25% o’r cymhwyster: Arholiad ysgrifenedig 2 awr.

U2:
Uned 3 – Grym a Rheolaeth:
Adran A - Trosedd a gwyredd

25% o.’r cymhwyster; Arholiad ysgrifenedig 2 awr.
Uned 2 - Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio:
Adran A - Dulliau cymhwysol o Ymchwilio Cymdeithasegol – dylunio, cyfiawnhau a gwerthuso darn o ymchwil Cymdeithasegol.
Adran B - Anghydraddoldeb Cymdeithasol – gwahaniaethu cymdeithasol a haenau cymdeithasol.

35% o’r cymhwyster: Arholiad ysgrifenedig 2 awr 15 munud.