LLYWIO

   

Electroneg
CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Pwnc ymarferol yw Electroneg lle mae’r sgiliau ymarferol yn cael eu meithrin ochr yn ochr â theori i gryfhau dealltwriaeth yr ymgeiswyr. Mae’r cwrs wedi cael ei strwythuro i’w gwneud hi’n bosibl i roi lle amlwg i agweddau technolegol ar astudio electroneg. Astudir cymwysiadau electroneg yn y byd go iawn i ddechrau ac yna symud tuag at yr egwyddorion sy’n angenrheidiol i ddeall y cymwysiadau hyn, ac nid y ffordd arall. Y bwriad yw meithrin gallu’r ymgeiswyr trwy ddull hyblyg ac eang ei gwmpas.

Mabwysiedir dull systemau at ddatrys problemau cymhleth. Mae’r athroniaeth hon wedi’i seilio ar dorri tasg i lawr yn flociau hydrin, y mae pob un ohonynt yn cyflawni ei swyddogaeth unigryw ei hun.

Cynllun Asesu a Uned:
Uned 1:- Darganfod Electroneg (35%)
Systemau Electronig, Cydrannau mewn cylchedau, Cylchedau Allbynnu, Switso a Synhwyro, Systemau Rhesymeg Gyfuniadol.

Uned 2:- Cymwysiadau Electroneg (40%)
Cylchedau amseru, Systemau dilyniannol, Cylchedau rhyngwyneb, Cyfathrebiadau analog, Systemau rheoli rhaglenadwy.

Uned 3:- Dylunio a Gwireddu System Electronig (25%)
Mae’r ymgeiswyr/athrawon yn dyfeisio tasg ddylunio. Maent hwy’n gwireddu’r dasg ac yn ysgrifennu adroddiad ar ei datblygiad. Ymgymerir â’r asesiad yn gyfan gwbl o dan oruchwyliaeth yr athro/athrawes.