LLYWIO

   

Seicoleg
CYFNOD ALLWEDDOL 5.
Wrth astudio seicoleg, byddwn yn ceisio atebion i’r cwestiynau mwyaf dyrys am y meddwl dynol ac am ein hymddygiad. Pam byddwn yn syrthio mewn cariad gyda pherson arbennig? Beth sy’n argymell pobl i fod yn droseddwyr? Pam fod rhai pobl yn dioddef o stres, a beth yw’r triniaethau gorau?

Mae seicoleg yn ceisio ateb cwestiynau fel hyn, sydd yn effeithio ar fywydau pob un ohonom, drwy ddefnyddio dulliau gwyddonol. Golyga hyn arsylwi yn fanwl iawn ar ymddygiad pobl a gwneud arbrofion labordy. Weithiau mae astudio ymddygiad anifeiliaid yn gallu helpu ein dealltwriaeth hefyd. Bydd y wybodaeth a gasglwyd wedyn yn cael ei ddefnyddio er budd dynol ryw, drwy helpu i wella anhwylderau meddyliol, lleihau lefelau trosedd, a hyd yn oed ceisio dangos y ffordd i hapusrwydd! Mae maes seicoleg yn eang, yn ddiddorol ac yn ddefnyddiol. Bydd yn werthfawr ichi beth bynnag yw’r llwybr y byddwch yn ei ddewis ar ôl yr ysgol.
Mae'r fanyleb hon wedi'i rhannu'n gyfanswm o 4 uned, 2 uned UG a 2 uned U2.

UG (2 Uned):
Uned 1– Seicoleg: O'r Gorffennol i'r Presennol: Cwestiynau gorfodol yn ymwneud â phum ymagwedd mewn seicoleg, therapïau a darnau clasurol o dystiolaeth ymchwil.
Arholiad ysgrifenedig - 1 awr 30 munud - 20%
Uned 2 - Seicoleg: Archwilio Ymddygiad: 

Adran A: Damcaniaeth Ymchwil
Cwestiynau gorfodol ar ddamcaniaeth ymchwil seicolegol.
Adran B: Dadl Gyfoes
Dewis un cwestiwn o ddau sy'n ymwneud â'r dadleuon a roddwyd.
Arholiad ysgrifenedig - 1 awr 30 munud - 20%
Safon Uwch (yr uchod yn ogystal â 2 uned bellach):
Uned 3 –Seicoleg: Goblygiadau yn y Byd Go Iawn:
Adran A: Astudio Ymddygiadau
Dewis tri thraethawd strwythuredig o chwe opsiwn.
Adran B: Materion dadleuol
Dewis un cwestiwn o ddau opsiwn sy'n gofyn am archwiliad synoptig o faterion dadleuol seicolegol. .
Arholiad ysgrifenedig -  2 awr 30 munud - 40%
Uned 4 – Seicoleg: Dulliau Ymchwil Cymhwysol:
Adran A: Ymchwiliad Personol
Un cwestiwn gorfodol yn seiliedig ar weithgaredd ymchwiliol a wnaed cyn yr asesiad.
Adran B: Senarios Newydd
Cwestiynau gorfodol yn gofyn am ymateb i ddarn o ymchwil .

Arholiad ysgrifenedig - 1 awr 30 munud - 20%