LLYWIO

   

Bagloriaeth Cymru
CYFNOD ALLWEDDOL 4.
Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru yng Nghyfnod Allweddol 4 yw darparu cyfrwng i rai 14-16 oed atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff eu gwerthfawrogi gan addysgwyr ôl-16 a darpar gyflogwyr.

Drwy Fagloriaeth Cymru, bydd y dysgwyr yn codi eu lefelau sgiliau a’u hyder gan eu galluogi i ymgymryd â’u rôl fel dinasyddion cyfrifol a gweithgar o fewn cymdeithas amrywiol. Mae’n rhoi cyfle i’r dysgwyr feithrin eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gymdeithas, y gymuned maent yn byw ynddi ac ymwybyddiaeth o faterion, digwyddiadau a phersbectifau byd-eang.

Bydd y gwersi bagloriaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau hyn a chyflawni’r dystysgrif Her Sgiliau. Mae’r dystysgrif wedi ei hadeiladu o bedair ran:

Project Unigol (50%) – Cynllunio a Threfnu, Meddwl yn feirniadol a Datrys problemau, Llythrennedd Digidol

Her Menter a Chyflogadwyedd (20%) – Creadigedd ac Arloesi, Effeithiolrwydd Personol, Llythrennedd Digidol.

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%) – Meddwl yn feirniadol a Datrys problemau, Creadigedd ac Arloesi.

Her y Gymuned (15%) – Cynllunio a Threfnu, Effeithiolrwydd Personol.

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Genedlaethol Cymru, rhaid i'r dysgwyr gyflawni'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol ynghyd â'r Cymwysterau Ategol canlynol:
- TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A* - C;
- TGAU Mathemateg – Rhifedd ar raddau A* - C;
- O leiaf dri chymhwyster TGAU arall ar raddau A*- C, y gall dau ohonynt fod yn gymwysterau cyfwerth.

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Sylfaen Cymru, rhaid i'r dysgwyr gyflawni'r Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol neu Sylfaen ynghyd â'r Cymwysterau Ategol canlynol:
- TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A*- G;
- TGAU Mathemateg – Rhifedd ar raddau A*- G;
-O leiaf dri chymhwyster TGAU arall ar raddau A*- G, y gall dau ohonynt fod yn gymwysterau cyfwerth.
CYFNOD ALLWEDDOL 5.
WJEC National (post-16):
Ffocws canolog Bagloriaeth Genedlaethol (Ôl 16) Cymru yw darparu cyfrwng i ddysgwyr ôl 16 lefel 2 atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i baratoi ar gyfer y dyfodol drwy feithrin sgiliau, priodoleddau a mathau o ymddygiad a gaiff ei gwerthfawrogi gan addysgwyr a ddarpar gyflogwyr.
Drwy Fagloriaeth Cymru, bydd y dysgwyr yn codi eu lefelau sgiliau a’u hyder gan eu galluogi a’u grymuso i ymgymryd â’u rôl fel dinasyddion cyfrifol a gweithgar o fewn cymdeithas amrywiol. Mae’n rhoi cyfle i’r dysgwyr feithrin eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gymdeithas, y gymuned maent yn byw ynddi ac ymwybyddiaeth o faterion, digwyddiadau a pherspectifau byd-eang.

Project Unigol (50%) – Cynllunio a Threfnu, Meddwl yn feirniadol a Datrys problemau, Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol.
Her Menter a Chyflogadwyedd (20%) – Creadigedd ac Arloesi, Effeithiolrwydd Personol, Rhifedd, Llythrennedd Digidol.
Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%) – Meddwl yn feirniadol a Datrys problemau, Creadigedd ac Arloesi, Llythrennedd.
Her y Gymuned (15%) – Cynllunio a Threfnu, Effeithiolrwydd Personol.

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Genedlaethol (ol-16) Cymru, rhaid i'r dysgwyr gyflawni'r Dystysgrif Her Sgiliau ar lefel Genedlaethol (ol-16) ynghyd â'r Cymwysterau Ategol penodol:
- TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A* - C;
- TGAU Mathemateg – Rhifedd ar raddau A* - C;
- O leiaf dri chymhwyster TGAU arall ar raddau A*- C, y gall dau ohonynt fod yn gymwysterau cyfwerth.
WJEC Uwch:
Ffocws canolog Bagloriaeth Cymru ar lefel Uwch yw darparu cyfrwng i ddysgwyr lefel 3 atgyfnerthu a meithrin sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Bydd y cymhwyster yn helpu dysgwyr i feithrin sgiliau, priodoleddau ac ymddygiad mwy cymhleth ac yn rhoi’r profiadau y maent eu hangen i’w paratoi’n well at gam nesaf eu bywyd, p’un a ydynt yn penderfynu mynd i brifysgol neu i weithio.

Drwy Fagloriaeth Cymru, bydd y dysgwyr yn codi eu lefelau sgiliau a’u hyder gan eu galluogi i ymgymryd â’u rôl fel dinasyddion cyfrifol a gweithgar o fewn cymdeithas amrywiol. Mae’n rhoi cyfle i’r dysgwyr feithrin eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o gymdeithas, y gymuned maent yn byw ynddi ac ymwybyddiaeth o faterion, digwyddiadau a pherspectifau byd-eang.


Project Unigol (50%) – Cynllunio a Threfnu, Meddwl yn feirniadol a Datrys problemau, Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol.
Her Menter a Chyflogadwyedd (20%) – Creadigedd ac Arloesi, Effeithiolrwydd Personol, Rhifedd, Llythrennedd Digidol.
Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%) – Meddwl yn feirniadol a Datrys problemau, Creadigedd ac Arloesi, Llythrennedd.
Her y Gymuned (15%) – Cynllunio a Threfnu, Effeithiolrwydd Personol.

Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Uwch Cymru, rhaid i'r dysgwyr gyflawni'r Dystysgrif Her Sgiliau safon Uwch ynghyd â'r Cymwysterau Ategol:
- TGAU Cymraeg Iaith neu TGAU Saesneg Iaith ar raddau A* - C;
- TGAU Mathemateg – Rhifedd ar raddau A* - C;
- Dwy safon Uwch ar raddau A* - E, Un safon Uwch ar raddau A8 - E a Llwyddiant ar un cymhwyster galwedigaethol lefel 3 o o leiaf 300 ODA; Llwyddiant ar un neu ddau gymhwyster galwedigaethol lefel 3 gyda chyfanswm o o leiaf 600 ODA.