Cefnogaeth ADY

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf wedi'i ymrwymo i ddarparu'r addysg orau bosib i bob dysgwr. Mae pob plentyn yn unigryw ac yn dysgu ar wahanol gyfnodau ac rydym wedi ymrwymo i leihau rwystrau i'r disgyblion sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol trwy ddarparu'r gefnogaeth sydd ei angen er mwyn i'r disgyblion wneud cynnydd yn eu haddysg a'u bywydau. Y nod yw sicrhau bod pob dysgwr yn cael mynediad i gwriclwm eang a chytbwys er mwyn cyrraedd eu potential. Mae pob athro yn athro i bob disgybl gan gynnwys y rhai sydd angen cymorth ychwanegol.

Cysylltwch â:

Mrs Catrin Arnopp, Pennaeth Cynorthwyol / CADY

Mrs Gwenno Rowlands, Dirprwy CADY

os hoffech fwy o wybodaeth am gymorth o fewn i gymuned Glantaf .

Services | Cardiff Education Services