LLYWIO

Pennaeth : Mr. Alun G. Davies
Dirprwy Bennaeth : Dr. Rhodri Thomas : (rt@glantaf.cardiff.sch.uk)
Penaethiaid Cynorthwyol:

Miss Meleri Jones (mwj@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838816 (Calendr, digwyddiadau ysgol gyfan )  
Mrs Beca Newis (bn@glantaf.cardiff.sch.uk ): 20838809 (Diogelu a Lles Plant )

Mr Denis Pugh (dpu@glantaf.cardiff.sch.uk) : 20838897(Materion Bugeiliol a Chynnydd)
Mr. Dyfrig Rees (dr@glantaf.cardiff.sch.uk) : 20838892 (Amserlen, Dewisiadau, Cwricwlwm) Mrs. Megan Rumming (mru@glantaf.cardiff.sch.uk) : 20838810 (Dysgu ac Addysgu / Teaching and Learning)
Mr. Owain Siôn Williams (osw@glantaf.cardiff.sch.uk) : 20838810 (Asesu, Adroddiadau, Setio)

Mrs. Marjorie Thomas (met@glantaf.cardiff.sch.uk) : 20838824 (Pennaeth Cynhwysiant + CADY)

Mrs Rhian Maitland : 2083817 (Arholiadau)

 

Penaethiaid Cynnydd
Blwyddyn 7 : Miss Ffion Roberts : (fr@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838811

Blwyddyn 8 : Mr. Andrew Walpole (aw@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838833

Blwyddyn 9 : Mrs. Deborah Fawkes Williams : (dfw@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838814
Blwyddyn 10 : Mrs. Bethan Davies : (bd@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838813
Blwyddyn 11 :Mrs Gwen Morgan (go@glantaf.cardiff.sch.uk / Mr. Tegid Richards (tri@glantaf.cardiff.sch.uk) - yn ystod cyfnod mamolaethMMrs Siwan Lee  (sl@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838812rs Gwen Morgan /Mr. Tegid Richards (during maternity leave) (go@glantaf.cardiff.sch.uk) (tri@glantaf.cardiff.sch.uk) Mrs Gwen Morgan /Mr. Tegid Richards (yn ystod cyfnod mamolaeth) (go@glantaf.cardiff.sch.uk) (tri@glantaf.cardiff.sch.uk) 

Blynyddoedd 12 a 13 :

Mr. Hefin Griffiths : (hg@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838818
Miss Aimee Clement-Jones : (acj@glantaf.cardiff.sch.uk) 20838819

Dirprwy Benaethiaid Cynnydd
CA3 : Miss Bethan Walkling (bwa@glantaf.cardiff.sch.uk)
CA4 : Mrs Gwen Morgan : (go@glantaf.cardiff.sch.uk)
CA5 : Miss Luned Vaughan  (lv@glantaf.cardiff.sch.uk)

 

CYSYLLTWCH Â NI

Rydym yn awyddus i glywed gennych, felly llenwch y ffurflen ymholiad isod a byddwn yn cysylltu â chi gyntaf. Os yw eich ymholiad yn un brys, yn syml rhoi'r swyddfa alwad 9y.b - 5 y.p yn ystod yr wythnos