Senedd Glantaf

Mae Senedd Glantaf yn grp o fyfyrwyr sy'n cynrychioli llais disgyblion yma yng Nglantaf. Caiff ei gadeirio a'i gynnal gan y Prif Swyddogion sy'n cael eu hethol mewn etholiad ysgol bob blwyddyn. Gallwch ddod o hyd i fwy am ein Prif Swyddogion yma.

Mae'r Senedd yn cynnwys 16 o aelodau, gyda dau gynrychiolydd o bob grŵp blwyddyn Bl7-12, gyda phob pâr carfan blwyddyn hefyd yn ymuno â'u Fforwm Blwyddyn ar gyfer pob grŵp blwyddyn. Mae ein Dirprwy Bennaeth, Mr Dyfrig Glyn Rees yn gweithredu fel cynrychiolydd staff ar y corff hwn sy'n hwyluso cyfarfodydd ac yn arwain y Senedd yn eu gwaith.

Aelodau Senedd Glantaf 2022-23

Isla Collis, Eira Hughes-Lewis Bl 7
Riley Warner, Yusef Yassine Bl 8
Owen Williams, Anest James Bl 9
Leon Edwards Ohimekpen, Freya Tanhai Bl 10
Catrin Davies, Lorelle Miller, Daisy Barnett Bl 11
Evan Harfield, William Barry, William Barret Goode Bl 12
Ariadne Koursarou, Lili Mohammad, Osian Davies, Fred Wright Bl 13