Croeso i Gymuned Ysgol Glantaf

Ein gweledigaeth yw datblygu dinasyddion iach, uchelgeisiol, croesawgar a Chymreig sy’n falch o hanes a diwylliant cyfoethog ein cefndiroedd, ein prifddinas a’n gwlad. Cefnogwn pob aelod i gyfrannu‘n llawen at fwrlwm cymuned yr ysgol, i fwynhau dysgu a dyfalbarhau ac i fod yn garedig. Ein nod yw creu awyrgylch dysgu cynhwysol a chefnogol lle caiff pob unigolyn ei werthfawrogi.

 


Coron gwlad ei Mamiaith


A country’s crown is it’s mother language