Classcharts Parent & Student App

Hoffwn eich atgoffa, mai’r App uchod yw ein prif ffordd o ddarparu gwybodaeth i rieni a disgyblion. Drwy hwn byddwch yn ddrbyn gwybodaeth fel cylchlythyron, negeseuon perthnasol i’ch blwyddyn, teithiau ac ymweliadau, gwybodaeth am ddigwyddiadau yn yr ysgol ynghyd a gwybodaeth am waith cartref, cynnydd eich plentyn, marciau clod, camau disgyblu neu bryder a bydd digwyddiadau perthnasol. Os ydych chi wedi lawrlwytho’r app ac angen cod newydd cysylltwch a’r ysgol drwy’r brif swyddfa.

Gallwch ddilyn y cyswllt isod i Classcharts:

Log in (classcharts.com)