Dydd Ysgol, Tymhorau a Dyddiadau HMS

Mae gan Glantaf bum gwers awr o hyd bob dydd ar gyfer pob grŵp blwyddyn, ond rydym yn gweithredu amser egwyl / cinio arwahan er mwyn lleihau tagfeydd a hwyluso symud yn ystod y diwrnod ysgol.

Mae'r diwrnodau ysgol yn dechrau am 8.30am a disgwylir i'r disgyblion fod yn brydlon i'r Cyfnod Cofrestru sy'n dechrau bob dydd.

Mae'r ysgol yn gorffen am 2.50pm, er bod nifer o glybiau, adolygu, gwaith cartref a chlybiau eraill yn parhau ar ôl diwedd y diwrnod ysgol:

 

 Amseroedd y Dydd Ysgol 2022/23

Amser / Time

Bl 7, 9, 11

Amser / Time

Bl 8, 10 & 12/13

8.30-8.50am

Cof / Reg

8.30 – 8.50am

Cof / Reg

8.50 - 9.50am

Gwers / Lesson 1

8.50 – 9.50am

Gwers / Lesson 1

9.50 - 10.10am

Egwyl 1 / 1st Break

 

9.50 – 10.50am

 

Gwers / Lesson 2

10.10 - 11.10am

 

 

 

Gwers / Lesson 2

 

 

10.50 – 11.10am

Egwyl 2 / 2nd Break

 

11.10 - 12.10pm

 

Gwers / Lesson 3

 

11.10 – 12.10pm

 

Gwers / Lesson 3

12.10 - 12.50pm

Cinio 1 / 1st Lunch

12.10 – 13.10pm

 

Gwers / Lesson 4

12.50 - 13.50pm

 

 

Gwers / Lesson 4

 

 

13.10 – 13.50pm

Cinio 2 / 2nd Lunch

 

13.50 - 14.50pm

 

Gwers / Lesson 5

 

13.50 – 14.50pm

 

Gwers / Lesson 5

 

Tymohorau Ysgol 2022-23 a 2023-24

 

2022/23

2023/24

Dech Tymor Hydref

Start Autumn Term

5/9/22

4/9/23

½ tymor Hyd

½ term Oct

31/10/22 – 4/11/22

30/10/23 – 3/11/23

Diwedd Tymor Hydref

End of Autumn Term

23/12/22

22/12/23

 

 

Dech Tymor Gwanwyn

Start Spring Term

9/1/23

8/1/23

½ tymor Chwefror

½ term February

20-24/2/23

12-16/2/24

Diwedd Tymor Gwanwyn

End of Spring Term

31/3/23

22/3/24

 

 

Dech Tymor yr Haf

Start of Summer term

17/4/23

8/4/24

½ Tymor Mai

May ½ term

29/5 – 2/6/23

27-31/5/24

Diwedd Tymor yr Haf

End of Summer Term

24/7/23

19/7/24

 

HMS Ysgol 2023/24 (6 Dydd)

Llun - 04/09/23

Iau - 28/09/23

Llun - 20/11/23

Llun - 08/01/24

Gwener - 03/05/24

Llun - 22/07/24