Gwisg Ysgol

Mae Glantaf yn falch o'r ffordd y mae ein myfyrwyr wedi'u cyflwyno'n dda ac yn diolch i'n rhieni a'n myfyrwyr am yr amser a'r ymdrech i gynnal safonau uchel o wisg ysgol.

Mae ein gwisg ysgol yn cydymffurfio â pholisïau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru o ran gwerth am arian, gwydnwch a sicrhau triniaeth gyfartal rhwng disgyblion o wahanol rywiau, disgyblion o wahanol gefndiroedd ethnig a chrefyddol a disgyblion anabl. Yn ychwanegol, rydym yn falch iawn bod disgyblion yn teimlo'n gyfforddus yn eu gwisg ysgol, bod rhieni'n gwerthfawrogi ansawdd a gwerth yr eitemau a brynir a bod dillad ar agel yn rhwydd i deuluoedd yn y ddinas.

Ein cyflenwr dynodedig yw YC Sports, 90 Crwys Rd, Caerdydd CF24 4NP

Gwefan: Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf (ycsports.com)

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch y wisg ysgol, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

GWISG YSGOL

Rhaid gwisgo’r wisg ysgol gywir ar bob achlysur yn unol â’r rhestrau isod a chofiwch roi eich enw ar bob dilledyn.

 • Sgert las tywyll gyda "pleats" ac o leiaf 18" o hyd.
 • Trowsus glas tywyll - steil clasurol; DIM trowsus du; DIM steil jîns; DIM leggings.
 • Sanau glas tywyll yn unig.
 • Caniatad i wisgo siorts swyddogol yr ysgol trwy gydol y flwyddyn.
 • Blynyddoedd 7-9: crys polo glas golau â bathodyn yr ysgol.
 • Blynyddoedd 10-11: crys polo glas tywyll â bathodyn yr ysgol.
 • Crys chwys glas tywyll â bathodyn yr ysgol. Dim Hwdis o unrhyw fath.
 • Esgidiau neu esgidiau ymarfer du synhwyrol – DIM esgidiau ymarfer â lliw, DIM
 • sodlau uchel. Gwallt mewn steil sy’n dderbyniol ar gyfer ysgol; DIM lliw annaturiol,
 • llinellau na phatrymau. Ni chaniateir gwisgo unrhyw dlysau yn yr ysgol heblaw am
 • un pâr o glust dlysau – styden blaen, a honno yn y glust.
 • Ni ddylid wisgo colur / lliw ewinedd / estyngiad ewinedd.

GWISG ADDYSG GORFFOROL

 • Sgert glas tywyll.
 • Crys rygbi â bathodyn yr ysgol.
 • Siorts rygbi glas tywyll cotwm.
 • Crys polo coch â bathodyn yr ysgol.
 • Siorts gymnasteg glas tywyll.
 • Sanau chwaraeon hir glas tywyll yr ysgol.
 • Esgidiau pêl-droed.
 • Esgidiau ymarfer gyda sawdl sydd ddim yn marcio lloriau.
 • Trowsus trac wisg â bathodyn yr ysgol (dewisol).