Derbyniadau i’r ysgol

Os hoffech chi wneud cais i’ch plentyn ymuno â ni yn Glantaf, mae croeso i chi gysylltu â ni ar gyfer sgwrs fanylach neu i drefnu ymweliad â’r ysgol.

Mae holl dderbyniadau i ysgolion yng Nghaerdydd yn cael eu gweinyddu a’u rheoli gan Gyngor Caerdydd ac felly mae angen i chi wneud unrhyw gais drwy’r cyswllt isod:

Gwneud cais am le mewn ysgol (cardiff.gov.uk)

Os oes gennych ymholiad / gais i ymuno â’r Chweched dosbarth mae angen i chi gysylltu ag arweinydd y Chweched Dosbath Mr Hefin Griffiths. (Manylion ar y dudalen Cysylltwch â ni)