Prif Swyddogion 2022/23

Helo, fy enw i yw Elen Morlais ac rwy’n astudio Cymraeg, Astudiaethau Crefyddol, Astudiaethau’r Cyfryngau a Drama yn y chweched dosbarth. Rwy’n mwynhau perfformio trwy’r cyfleoedd a gaf yn yr ysgol yn ogystal â thu allan i’r ysgol, boed hynny mewn sioeau neu gyngherddau. Rwy’n frwd dros yr iaith Gymraeg ac yn edrych ymlaen i greu cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith ar draws yr ysgol dros y flwyddyn sydd i ddod. Mae’n fraint bod yn un o brif swyddogion Glantaf ac rwy’n edrych ymlaen i’r rôl newydd hon!

 

Helo, fy enw yw Luned Evans. Rydw i’n astudio Cymraeg, Drama, Hanes a Gwleidyddiaeth. Rhai o fy hoff ddiddordebau yw perfformio ac ymweld â’r theatr. Dwi’n diddori yng ngwleidyddiaeth ac yn hoff o ddarllen am y pwnc yn fy amser rhydd. Diolch am fy mhleidleisio fel un o’r Prif Swyddogion, dwi’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf!

 

 

Fy enw yw Dafydd Scourfield ac rydw i’n astudio Saesneg, Drama, Seicoleg, ac Addysg Grefyddol yn y chweched dosbarth. Dwi’n mwynhau chwarae cerddoriaeth a gwylio gemau pêl droed Spurs yn fy amser hamdden ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffilmiau a llenyddiaeth. Dydw i methu aros i gyfrannu at yr ysgol a dod i nabod cymuned Glantaf yn well y flwyddyn nesaf!

 

 

Helo, fy enw yw Gwen a dwi’n astudio Cemeg, Bioleg, Mathemateg a Chymdeithaseg yn y chweched dosbarth. Fy niddordebau mwyaf yw darllen, chwaraeon a dwi’n gwirfoddoli ag Ambiwlans Santt Ioan bob dydd Mawrth. Rwy’n dod o deulu Filipino-Cymraeg, a chredaf ei fod yn hynod o bwysig i ddathlu amrywiaeth a sicrhau cynhwysiant o fewn yr ysgol. Rwy’n gyffrous iawn i ddechrau cyfrannu a gwella’r ysgol i orau fy ngallu!