Manylion cyswllt Arweinwyr Cynnydd a Lles

 

Blwyddyn 7

Mrs Gail James

Jamesg298@hwbcymru.net

 

 

Blwyddyn 8

Mrs Aimee Moule

MouleA8@hwbcymru.net

 

 

Blwyddyn 9

Mrs Deborah Fawkes

Fawkesd5@hwbcymru.net

 

 

Blwyddyn 10

Mrs Ffion Berry

BerryF22@Hwbcymru.net

 

 

Blwyddyn 11

Mrs Siwan Lee

Lloyds165@hwbcymru.net

 

 

Pennaeth Chweched Dosbarth

Mr Hefin Griffiths

Griffithsh158@hwbcymru.net

 

 

Blwyddyn 12

Miss Luned Vaughan

Vaughanl45@hwbcymru.net

 

 

Dirprwy Arweinydd Cynydd a Lles CA3

Mr Joel Richards

Richardsj79@hwbcymru.net

 

 

Dirprwy Arweinydd Cynydd a Lles CA4

Mrs Dwynwen Davies

DaviesD1018@hwbcymru.net