Tîm Arwain

 

Matthew H T Evans

Pennaeth

Lles a pherfformiad yr ysgol; Arwain a rheoli; Dysgu ac Addysgu; Staffio; Cyllideb a gwariant;
Iechyd a diogelwch:Hyfforddiant Staff; Partneriaethau a Cynlluniau Gwella.
Adrannau Cyswllt: ADY; y Ganolfan; ITM; Hanes

Evansm863@hwbcymru.net

 

Dyfrig G Rees

Dirprwy Bennaeth

D&A: Cwricwlwm i Gymru; Dysgu Proffesiynol; Medrau;
Trefniadaeth ysgol; Cynlluniau hunanarfarnu; Arwain a rheoli AC; Senedd ysgol
Adrannau Cyswllt: Addysg Grefyddol; Saesneg; Daearyddiaeth

Reesd180@hwbcymru.net

 

Meleri Wyn Jones

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Cymuned a’r Gymraeg; Cyfoethogi ac allgyrsiol; llais y disgybl; calendr Ysgol; Presenoldeb
D&A: MGaT, Cyfoethogi / Cymreictod gyfoes
Adran cyswllt: Celfyddydau Mynegiannol, Coron Gwlad
Lles: Bl12 & 13

Jonesm1884@hwbcymru.net

 

Beca Newis

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Diogelu ac amddiffyn plant; Difreintedd; AC&Ll.
D&A: Cwricwlwm Lles; Lles a chynhwysiant; Mentoriaid Cymar
Cyswllt adrannol: Chwaraeon & Ffitrwydd; Iechyd & Lles
Lles: Bl 8

newisr@hwbcymru.net

 

Megan Bennett

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Rhaglen Addysgu Glantaf; Hyfforddiant DARPL; Dysgu proffesiynol
D&A: Addysgeg; Cwricwlwm i Gymru; athrawon newydd a darpar-athrawon
Adran Cyswllt : Y Gymraeg; Gwyddorau Cymdeithasol
Lles: Bl 9

Bennettm1@hwbcymru.net

 

Catrin Arnopp

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: ADY & Cynhwysiant
D&A: Gwahaniaethu; ADY; cynlluniau ymyrraeth; cwricwlwm amgen
Cyswllt adrannau: Mathemateg & Adran Gynnal
Lles: Bl 7 a ADY

arnoppc@hwbcymru.net

 

Denis Pugh

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Amserlen; Ehangu cwricwlwm; Partneriaeth BroPlasTaf.
D&A: Agweddau at ddysgu; ymddygiad, cwricwlwm ac opsiynau
Cyswllt adrannau: TGCh a D&T
Lles: Bl 10

Pughd31@hwbcymru.net

 

Owain S Williams

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Asesu (Cwricwlwm i Gymru); Tracio cynnydd; Codi safonau (CA4)
D&A: Asesu; Tracio Cynnydd (Cymorth AC&Ll); Adroddiadau; Nosweithiau Rhieni; Arholiadau;
Adrannau cyswllt: Bagloriaeth Cymru; Gwyddoniaeth
Lles: Bl 11 (Mentora ac ymyrraeth)

Williamso397@hwbcymru.net