Tîm Arwain

 

Matthew H T Evans

Pennaeth

Lles a pherfformiad yr ysgol; Arwain a rheoli; Dysgu ac Addysgu; Staffio; Cyllideb a gwariant;
Iechyd a diogelwch:Hyfforddiant Staff; Partneriaethau a Cynlluniau Gwella.
Adrannau Cyswllt: Gwyddoniaeth & Galwedigaethol

Evansm863@hwbcymru.net

 

Dyfrig G Rees

Dirprwy Bennaeth

D&A: Cwricwlwm i Gymru; Dysgu Proffesiynol; Siarad a Gwrando; Trefniadaeth ysgol; Cynlluniau hunanarfarnu; Arwain a rheoli AC /
Adrannau Cyswllt: Dyniaethau
Llais y disgybl: Y Senedd

Reesd180@hwbcymru.net

 

Meleri Wyn Jones

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Cyfoethogi ac allgyrsiol; llais y disgybl; calendr ysgol
D&A: MGaT, Cyfoethogi / Adran cyswllt: Saesneg, Coron Gwlad & ITM
Lles: Bl8

Jonesm1884@hwbcymru.net

 

Beca Newis

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Diogelu ac amddiffyn plant;
D&A: Lles a chynhwysiant; Mentoriaid Cymar / Cyswllt adrannol: Add Gorff & Busnes
Lles: Bl 11

newisr@hwbcymru.net

 

Dyfrig Rees

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Datblygu Cwricwlwm
D&A: Amserlen, staffio, a chwricwlwm, presenoldeb / Adran cyswllt : Maths & Cerdd
Lles: Bl12 & 13,

Reesd164@hwbcymru.net

 

Megan Rumming

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Dysgwyr annibynnol; Dysgu proffesiynol ;
D&A: Cwricwlwm i Gymru Siarad a Gwrando (Llais 21); athrawon newydd
Adran Cyswllt : Y Gymraeg / Seicoleg
Lles: Bl 7

Rummingm1@hwbcymru.net

 

Catrin Arnopp

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: ADY & Cynhwysiant
D&A: Gwahnaiaethu; ADY; cynlluniau ymyrraeth / Cyswllt adrannau: Celf & dylunio
Lles: ADY

arnoppc@hwbcymru.net

 

Denis Pugh

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Tracio cynnydd / Cyswllt rhieni & SiMS intouch
D&A: Cynnydd ; Nosweithiau rhieni; / Cyswllt adrannau: TGCh a D&T
Lles: Bl 10

Pughd31@hwbcymru.net

 

Owain S Williams

Pennaeth Cynorthwyol

CGY: Marcio ac adborth ; Asesu ar gyfer dysgu
D&A: Asesu; Adroddiadau; Arholiadau
Adrannau cyswllt: Bagloriaeth Cymru; Drama & Cyfryngau; Cymdeithaseg
Lles: Bl 9

Williamso397@hwbcymru.net