Corff Llywodraethu Glantaf

Cadeirydd Llywodraethwyr Elinor Patchell
Is-gadeirydd Simon Williams
Pennaeth Matthew Evans
Clerc Melanie Spearey
Cynrychiolwyr Cymunedol Michael Jones
Tamsin Ramasut
Iona Edwards
Simon Williams
Siân Smith
Cynrychiolwyr Rhieni Gethin Matthews
Sarah Rawnsley
Victoria Williams
Siân Wynn
Eleanor Jones
Eleri Morgan
Cynrychiolwyr Awdurdod Addysg Dr Hefin Jones
Elinor Patchell
Sara Vaughan
Karin Phillips
Nia Blackwell
Llywodraethwr cyswllt ADY Sarah Rawnsley
Llywodraethwr cyswllt diogelu Iona Edwards
Cynrychiolwyr Staff Mrs Rhian Maitland
Mrs Bethan Walkling
Mrs Siwan Lee
Cynrychiolwyr disgyblion Prif Swyddogion / Aelodau Senedd yr Ysgol fel y bo'n briodol

Gallwch gysylltu â Llywodraethwyr yr ysgol trwy’r Clerc, Mrs Melanie Spearey, trwy gysylltu â’r ysgol:

Cliciwch yma i Gysylltu â Ni